Özlem Nemutlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Özlem Nemutlu, Cengiz Aytmatov’un Eserleri Üzerine Bir İnceleme teziyle yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, II. Meşrutiyetten Cumhuriyetin İlanına Kadar İzmir’de Tiyatro Faaliyetleri başlıklı çalışmasıyla da doktora eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2000-2005 yılları arasında 35. madde kapsamında araştırma görevlisi olarak Ege Üniversitesi’nde bulunmuştur. Doktora tezi İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı’ndan (2011) yayımlanmıştır. Araştırmacının metin neşirleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi’nde öğretim üyesidir.