Lale Kabadayı

İzmir’de doğdu. Lisans mezuniyeti sonrası uzun süre alanda çalışmasının ardından, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 2004 yılında sinema ve toplumsal cinsiyet üzerine yazdığı tezi ile doktor unvanını aldı. Aynı fakültede ilerleyerek 2015 yılında Profesör oldu. Lale Kabadayı, halen, lisans ve lisansüstü düzeyde çok sayıda ders vermekte ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Lale Kabadayı’nın, Film Eleştirisi- Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnekler isimli bir kitabı, sinema ve iletişim üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal-uluslararası bildirileri ve kitap bölümleri ile çektiği kısa filmleri bulunmaktadır.